FacebookInstagramTwitterPinterestTikTok

„Wdrożenie innowacyjnych metod lakierowania natryskowego w przedsiębiorstwie IDELPART"

IDELPART PHU Sławomir Choroszucha uzyskało wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-178/09 pn. „Wdrożenie innowacyjnych metod lakierowania natryskowego w przedsiębiorstwie IDELPART" objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-178/09-00 z dnia 19.08.2010r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Pod działania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Inwestycja polegała na zakupie innowacyjnych urządzeń służących do usługowego lakierowania budowlanych materiałów wykończeniowych. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do utworzenia 2 nowych miejsc pracy oraz zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.